top of page

KONSERTER

Temakonserter

Med Gud i medgang og motgang. Tro og tvil, sorg og psykisk helse. 

Konserten inneholder temaer hvor vi gjennom sang og musikk understreker temaer på en måte som når inn til mennesker i forskjellige livssituasjoner.

Temakonserten er sammen med Solveig Bartun Rob

IMG_1420_edited.jpg

Håpskonserter

Som ambassadør for Norea mediemisjonen er Morten gjennom sin sang og musikk med å formidle historier som understreker og gir håp for andre mennsker

IMG_7057.JPG

Andre konserter

Gjennom egne arrangement og på oppdrag deltar Morten med konserter gjennom hele året

IMG_5029 (2).JPG
bottom of page